500 X CITY LOOK

EKSPRESSİVLİK

BİR BAXIŞ KİFAYƏT EDİR Kİ, ONA TARİXİ MODELİNDƏN MİRAS QALAN ÖZƏLLİKLƏR ORTAYA ÇIXSIN

KƏŞF ET

TEXNOLOGİYA

500X İDARƏETMƏNİ DAHA ƏYLƏNCƏLİ EDƏN VƏ AVTOMOBİLDƏ HƏYATI DAHA DA ASANLAŞDIRAN TEXNOLOGİYA İLƏ RAHAT VƏ MÜKƏMMƏL SƏYAHƏT DEMƏKDİR.

KƏŞF ET

Fiat 500x City Look modeli haqqında ətraflı bu linkdə