MARKA

TƏSƏVVÜR MƏHSULU AVTOMOBİLLƏR

Təsəvvür inkişaf yaradır.

Fiat dizaynı ilə bir dövr yaratdı və dizayn formaları əvvəlcədən düşünülmüşdü.

GƏLƏCƏYİ YARAT

Texnoloji yenilik bizim məhsulların hər birinin mərkəzində dayanır. Biz idarəetmə keyfiyyətinin artırılması, müştərilərimizin təhlükəsizliyinin və mühafizəsinin təmin olunması və ətraf mühitə münasibətimizin daha da təkmilləşməsi üçün yenilənirik.

Bir əsrdən çoxdur ki,  biz ehtirasla irəliləyirik.

Bu ehtirası məhsullarımızda, texnologiyalarımızda, şirkətlərimizdə, filiallarımızda, bazarlar və qruplarımızda göstəririk.

Biz dünyanı dəyişməyə və dünya ilə dəyişməyə kömək edirik. Səyahətə çıxır, digərlərini də səyahətə çıxarırıq.

Bir əsrdən çoxdur ki, biz bir şövq yaratmışıq. Bəziləri onu avtomobil adlandırır. Lakin biz onları ideya adlandırırıq, çünki ideyalar yaradan bir ehtirasla daha uzaqlara gedə bilərik.

LEAVING OUR MARK ON HISTORY

The end of the Nineteenth Century saw the birth of the modern automotive industry. Since the beginning, Fiat has lived this history and continues to do so today, always a key player on the market and in terms of innovation.

Kömək lazımdır? Bizə yazın